•  
  •  
Οικογένεια Καραβούλια
Γλυκά Κουταλιού - Μαρμελάδες

Πατρών - Κλάους & Ρυακίων 1, Πετρωτό, 26500 Πάτρα
Τηλ.: 2610343797, 2610343558, Κιν.: 6975929720

Θα μας βρείτε ανοιχτά:
Δευτέρα - Σάββατο: 09:00-15:00 & 18:00-22:00